Tin tứcTin tức bất động sản

Theo UBND TP.HCM : Thành phố đã có 339 dự án ở được xác nhận đủ điều kiện hình thành nhà ở trong tương lai

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định về giao dịch bất động sản (BĐS), nhà ở hình thành trong tương lai.

339 dự án ở TP.HCM được xác nhận đủ điều kiện hình thành nhà ở trong tương lai

Theo UBND TP.HCM, tính từ lúc Luật Kinh doanh bất động sản năm 2015 có hiệu lực thi hành đến nay (từ tháng 7-2015 đến tháng 6-2021), trên địa bàn TP đã có tổng cộng 339 dự án nhà ở được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo quy định, chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây dựng kèm theo giấy tờ chứng minh nhà ở có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Trường hợp có thế chấp dự án hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó.

Trường hợp không có thế chấp dự án hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải ghi rõ cam kết chịu trách nhiệm trong văn bản gửi Sở Xây dựng.

Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhưng chủ đầu tư không bán, cho thuê mua mà thực hiện thế chấp nhà ở này thì việc bán, cho thuê mua nhà ở này sau khi thế chấp chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện. Đồng thời phải có văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua nhà ở hình thành trong tương lai, đảm bảo thông tin về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua được đăng tải đầy đủ và chính xác.

Nhằm nâng cao thi hành pháp luật bảo lãnh giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai, UBND TP kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, phối hợp Ngân hàng Nhà nước cập nhật việc thế chấp dự án, tình hình bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trên cổng thông tin dịch vụ quốc gia.

Bài viết tương tự

Back to top button