Tin tứcTin tức bất động sản

Theo Bộ Xây dựng : Có quy định mới từ chỗ để xe căn hộ chung cư từ ngày 15/8/2021

TPTĐ – Theo Thông tư 07/2021/TT – BXD, từ ngày 15/8/2021, chỗ để xe nhà chung cư sẽ có một số thay đổi trong đó bãi bỏ điểm e khoản 4 Điều 8 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD.

Theo thông tư mới, từ ngày 15:8:2021 chỗ để xe căn hộ chung cư có quy định mới

Bài viết tương tự

Back to top button